Slovenské zlaté mince 2015

 

Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur

 
Vypredané