Ochrana osobných údajov

Numos, s. r. o., prevádzkovateľ online obchodu Numizmatika Numos, používa osobné údaje svojich zákazníkov takto:

 

Meno, priezvisko a adresa: slúžia na zaregistrovanie sa do online obchodu, identifikáciu vyplnenej objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednaného tovaru.

 

E-mailová adresa: slúži na elektronickú komunikáciu so zákazníkom, zasielanie informačných noviniek alebo na prihlásenie sa zákazníka do svojho konta v online obchode.

 

Telefónne číslo: slúži na komunikáciu so zákazníkom a pri zaslaní zásielky Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou.

 

Používateľské meno: slúži na prihlásenie sa zákazníka do svojho konta v online obchode.

 

Prihlasovacie heslo: každý zákazník je povinný prístup do svojho konta v online obchode chrániť dostatočne silným prihlasovacím heslom a toto heslo poskytovať tretím osobám iba na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosti Numos, s. r. o., ako prevádzkovateľovi online obchodu Numizmatika Numos sa prihlasovacie heslá svojich zákazníkov nezobrazujú, nebude ich nikdy od svojich zákazníkov vyžadovať a môže ich zmeniť iba na požiadanie zákazníkov.

 

Vyššie uvedené osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v databáze online obchodu, aby ich zákazník nemusel pri každej objednávke opätovne vypisovať. Osobné údaje si môže zákazník zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho konta v položke Upraviť profil.

 

Registráciou údajov v systéme poskytuje užívateľ súhlas s časovo neobmedzeným spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých na vyššie uvedené účely. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný.

 

Prevádzkovateľ online obchodu Numizmatika Numos týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou alebo vyplnením objednávky nakladá v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Numos, s. r. o., ako prevádzkovateľ online obchodu Numizmatika Numos používa osobné údaje zákazníkov iba na vybavovanie objednávok a informovanie zákazníkov o svojich pripravovaných aktivitách – nových produktoch, zľavách, akciách a pod. Nezverejňuje ich, nesprístupňuje a neposkytuje tretím stranám.

 

Zaregistrovaním sa do online obchodu a/alebo odoslaním objednávky zákazník udeľuje prevádzkovateľovi online obchodu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia online obchodu Numizmatika Numos neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelil 10. marca 2014 Numos, s. r. o., prevádzkovateľovi informačného systému osobných údajov s názvom „Numizmatika Numos“, registračné číslo 201407010.