10. výročie zavedenia eura v Slovenskej republike

 

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

 

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

     
  22,50 € s DPH
 
 
 
 

150. výročie narodenia Michala Bosáka

 

200. výročie vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

 

Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur

   
23,50 € s DPH
  23,50 € s DPH
 
NOVINKA